Automatizarea Stației de Epurare a apelor uzate (anunț repetat)

În atenția agenților economici ! Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță repetarea concursului pentru licitația publică cu Nr.03 privind efectuarea lucrărilor ce țin de monitorizarea sistemului de automatizare la Stația de Epurare a apelor uzate după tehnologia Zonelor Umede Construite ( ZUC) în mun.Orhei, satul Seliște. Toți doritorii de a participa la concurs pot depune ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț de participare deschide PDF 

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Automatizarea Stației de Epurare a apelor uzate

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță concurs prin licitația publică cu Nr.03 privind efectuarea lucrărilor ce țin de monitorizarea sistemului de automatizare la Stația de Epurare a apelor uzate după tehnologia Zonelor Umede Construite (ZUC) în mun.Orhei, satul Seliște. Toți doritorii de a participa la concurs pot depune ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț de participare deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Utilajului de curățare secțională a rețelelor (anunț repetat)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță repetarea licitației publice Nr.2   cu privire la achiziționarea Utilajului de curațare secțională a rețelelor de canalizare  cu caracteristicile indicate în caietul de sarcini. Așteptăm  ofertele semnate și ștampilate la adresa de e-mail a Regiei Apă Canal-Orhei S.A.

Anunț repetat deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Utilajului de curățare secțională a rețelelor (anunț repetat3)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.2 cu privire la achiziționarea ”Utilajului de curățare secțională a rețelelor de canalizare” cu caracteristicile indicate in caietul de sarcini. Vă așteptăm cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț repetat deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Utilajului de curățare secțională a rețelelor

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.2 cu privire la achiziționarea Utilajului de curățare secțională a rețelelor de canalizare cu caracteristicile indicate în caietul de sarcini. Vă așteptăm cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț de participare deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare