GRAFICUL DE CITIRE ȘI TRANSMITERE A FACTURII


Graficul de citire a indicațiilor:

În vederea îmbunătățirii serviciilor prestate și luând în considerație volumul mare de lucru și perioada mică de colectare a datelor, în cadrul Regiei Apa Canal-Orhei S.A. s-a implimentat un nou program de citire a indicațiilor.

Acest program este stipulat pentru citirea indicațiilor de pe sector, cît și vizualizarea datoriilor consumatorului de către controlorul inspector. În cazul în care în perioada citirii indicațiilor controlorul-inspector nu are acces la locul de consum, consumatorului i se va indica un consum estimat format din media pe perioada a trei luni cu recalcularea ulterioară, reeșind din indicațiile reale ale contorului. 

Perioada citirii indicațiilor de contor: din data de 20-30(31) a fiecărei luni.

Cînd și cum se emit facturile?

Factura se emite aproximativ la aceeași dată, lunar pe baza citirii indicațiilor de pe contor sau a consumului estimat pentru consumatorii la care din diferite motive nu a fost posibil accesul la contor a controlorului inspector.

Unde pot achita factura și termenul de plată acesteia?

Factura de plată pentru serviciile prestate de către Operatorul de furnizare a apei potabile și canalizare trebuie achitată lunar conform p. 4.2.7 ”Obligațiunile Consumatorului” din contractul de furnizare .

În cazul consumatorilor casnici termenul de achitare a facturilor de plată este de data de 25 a fiecărei luni și pot fi achitate prin intermediul oficiilor poștale  Î.S.”Poşta Moldovei” și băncile : Victoriabank, MoldovaAgroindbank, Moldincombank, Eximbank, sau Energbank, prin intermediului internet-banking(6.Unde pot achita factura ?) sau direct la sediul Regiei Apă Canal -Orhei S.A pe str. 31 August nr. 67 conform graficului de lucru a Casierei: 

LUNI-VINERI - orele 08:00 pînă 12:00 și orele 15:00 pînă la 17:00

SÎMBĂTĂ și DUMINICĂ zi de odihnă.

 

Pentru consumatorii non-casnici facturile fiscale trebuie achitate până la 20 a fiecărei luni și pot fi achitate prin transfer bancar sau direct la caseria din sediul Regiei Apă Canal-Orhei S.A. pe str. 31 August nr. 67.

 

Dacă nu am primit factura?

În cazul în care nu ați primit factura sunt două motive:

  • Nu aveți consum, datorie astfel factura nu a fost trimisă;
  • Bonul a fost transmis dar din diferite motive nu a ajuns pe adresa destinată.

Deci dacă nu ați primit factura și aveți consum, rugăm să Vă adresați direct la caseria Regiei Apă Canal-Orhei cu ultima facutră recepționată pentru achitarea consumului facturat și cu ultimele indicații de pe contorul de apă pentru a înregistra volumul pentru luna curentă. În cazul în care factura de consum nu este achitată în termenul de plată, consumatorul luna următoare nu va beneficia de plata compensată sau ulterior riscă să fie deconectat de la serviciile de apă și canalizare.