Obiective

În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate consumatorilor, furnizorul de apă potabilă „Regia Apă Canal – Orhei S.A. are în scop următoarele obiective:

 

  • Întreținerea și supravegherea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale și a sistemelor de epurare;
  • Furnizarea apei potabile la parametrii  impuși de normativele în vigoare.
  • Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare;
  • Îmbunătățirea relaţiilor furnizor – consumator;
  • Conlucrarea cu APL;
  • Actualizarea politicii tarifare;
  • Modernizarea sistemului de operare, introducere și citire date, cât și a echipamentelor de lucru;
  • Automatizarea procesului de înregistrare a volumui de apă distribuit și reglarea presiunii în sistemul de apeduct;
  • Reducerea costurilor operaționale;
  • Îmbunătățirea relaţiilor furnizor – consumator.