Planul de achiziții pentru anul 2021

Achiziții de bunuri, lucrări și servicii destinate asigurării activității normale și continue a întreprinderii reieșind din planurile de reparație capitală, curentă, de deservire, de întreșinere și exploatare a mijloacelor fixe Ale Regiei Apă Canal-Orhei pentru anul 2021.

Achiziții de bunuri de lucrări și de servicii destinate destinate asigurării necesităților comerciale, generale și administrative ale Regiei Apă Canal -Orhei S.A. pentru anul 2021

Plan de achiziții 2021 deschide PDF

Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2021

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.12 cu privire la achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2021, în următoarea componență:
  Benzină 95- l8 000 L
  Motorină - 40 000 L
  GAZ lichifiat - 300 L
Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Oferta se va prezenta conform exemplului anexat. 

Anunț deschide PDF

Anexa exemplu deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Utilaj de curățare a rețelelor de canalizare (anunț repetat 4)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță repetat licitația publică Nr.02 cu privire la achiziționarea utilajului de curățare secțională a rețelelor de canalizare  cu caracteristicile indicate în caietul de sarcini. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Lucrări de încercare și verificare a utilajului electric !

 Regia Apă Canal-Orhei S.A.  anunță licitația publică Nr.10 cu privire la executarea lucrărilor de incercări și a utilajului electric, și de verificare a capacității de protecție contra electrocutării.  Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător. 

Anunț deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Asigurarea transportului auto 2020

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.04 cu privire la ,, Asigurarea transportului auto", conform listei anexate. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.