ACTE NECESARE


ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA AVIZULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA PUBLICĂ DE APĂ SAU CANALIZARE

 1. Copia buletinului proprietarului;
 2. Copia documentul ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului şi a terenului aferent, înregistrate la Oficiul Cadastral;
 3. Copia planului cadastral al terenului ;
 4. Certificat de la primărie (document valabil doar pentru locuitorii din sate).

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA SAU REÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ SAU CANALIZARE A CONSUMATORILOR CASNICI

 1. Copia buletinului proprietarului;
 2. Copia documentul ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului şi a terenului aferent, înregistrate la Oficiul Cadastral;
 3. Copia buletinului metrologic al contorului de apă.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA SAU REÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ SAU CANALIZARE A CONSUMATORILOR NONCASNICI

 1. CERERE cu privire la încheiera contractului;
 2. Copia actelor ce confirmă proprietate asupra imobilului la care Regia va presta servicii sau acte ce confirmă anumite drepturi reale asupra imobilului;
 3. Copia certificatului de înregistrare al Întreprinderii;
 4. Copia Extrasului din Registru de stat al Întreprinderii;
 5. Copia buletinului de verificare metrologică de stat al contorului de apă;
 6. Rechezite Bancare.