Deservirea sistemului de supraveghere video (repetat)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică repetată Nr. 09 , pentru deservirea Sistemului de supraveghere video.
Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Materiale necesare pentru construcția rețelei de canalizare

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.10 pentru procurarea materialelor necesare pentru construcția rețelei de canalizare pe str.H.Grozescu- str.Dorobanti. Analiza ofertelor se va face pentru fiecare pozitie aparte. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Lista materialelor se anexează.

Anunț Descarcă Pdf

Caiet de sarcini Descarcă PDF 

AUDIT 2021

Regia Apä Canal-Orhei S.A. anuntä licitația publicä Nr.03 cu privire la Serviciul de auditare a situațiilor financiare întocmite conform SNC ajustate conform IFRS.

Toți doritorii de a participa sunt așeptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzätor. Caietul de sarcini se anexeazä.

Anunț de participare Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Deservirea sistemului de supraveghere video

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.09 pentru deservirea Sistemului de supraveghere video.
Toti doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Planul de achiziții pentru anul 2021

Achiziții de bunuri, lucrări și servicii destinate asigurării activității normale și continue a întreprinderii reieșind din planurile de reparație capitală, curentă, de deservire, de întreșinere și exploatare a mijloacelor fixe Ale Regiei Apă Canal-Orhei pentru anul 2021.

Achiziții de bunuri de lucrări și de servicii destinate destinate asigurării necesităților comerciale, generale și administrative ale Regiei Apă Canal -Orhei S.A. pentru anul 2021

Plan de achiziții 2021 deschide PDF