Procurare materiale

Regia Apă Canal-Orhei S.A. invită toți doritorii să înainteze oferete de prețuri  pentru procurarea materialelor necesare reparațiilor curente pentru anul 2024! Analiza ofertelor se va face pentru fiecare pozitie aparte. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător la sediul Regiei Apă Canal-Orhei S.A sau ne vor expedia un mesaj la adresa de email pina la data de 25.06.2024. Lista materialelor se anexează.

Anunț Descarcă Pdf

Darea in arenda a incaperilor comerciale

Regia Apă Canal-Orhei S.A. vă informează ca la data de 02.05.2023 ora 10:00, în sala de
ședințe a Regiei ,va avea loc licitația pentru obținerea dreptului de locațiune a încaperilor cu altă destinație decît cea locativă .
Doritorii de a participa la licitație urmează să prezinte ofertele sigilate în plic, nu mai tirziu de 24
de ore

Licitația publică Nr.27 cu privire la achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2022

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.27 cu privire la achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2022 , în următoarea componență:
Benzină 95- 8 000 L
Motorină - 31 000 L
GAZ lichefiat - 200 L
Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Oferta se va prezenta conform modelului anexat.

Anunt la licitatie Nr.27

Anexa tabel combustibili

Planul de Achizitii 2022

Publicarea Planul de Achiziții an. 2022,  privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență  care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Planul de Achiziții an 2022

LICITAȚIE PUBLICA 'Procurarea contoarelor de apa'

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitație Nr. 26  'Procurarea contoarelor de apa'.

Toti doritorii de a participa sunt asteptati cu ofertele conform ceritelor din Anuntul de participare.

Oferta comerciala model

Licitatie_Nr_26