Darea in arenda a incaperilor comerciale

Regia Apă Canal-Orhei S.A. vă informează ca la data de 02.05.2023 ora 10:00, în sala de
ședințe a Regiei ,va avea loc licitația pentru obținerea dreptului de locațiune a încaperilor cu altă destinație decît cea locativă .
Doritorii de a participa la licitație urmează să prezinte ofertele sigilate în plic, nu mai tirziu de 24
de ore

Planul de Achizitii 2022

Publicarea Planul de Achiziții an. 2022,  privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență  care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Planul de Achiziții an 2022

LICITAȚIE PUBLICA 'Procurarea contoarelor de apa'

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitație Nr. 26  'Procurarea contoarelor de apa'.

Toti doritorii de a participa sunt asteptati cu ofertele conform ceritelor din Anuntul de participare.

Oferta comerciala model

Licitatie_Nr_26

Licitația publică Nr.27 cu privire la achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2022

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.27 cu privire la achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2022 , în următoarea componență:
Benzină 95- 8 000 L
Motorină - 31 000 L
GAZ lichefiat - 200 L
Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Oferta se va prezenta conform modelului anexat.

Anunt la licitatie Nr.27

Anexa tabel combustibili

Monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare (repetat)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță repetarea licitației publice Nr.14 privind efectuarea lucrărilor ce țin de monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare a apelor uzate, după tehnologia Zonelor Umede Construite (ZUC) în mun.Orhei, satul Seliște.

Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF