AUDIT 2019

În conformitate cu Legea nr. 246 din 23.11.2017" "Cu privire la Întreprinderea de Stat și Întreprinderea Municipală” , cu Legea nr.1134 DIN 02.04.1997" privind Societățile pe Acțiuni", Statutului Regiei Apa Canal-Orhei S.A. cap X, Regulamentul Consiliului Societății, aprobat la Ședința Consiliului Societății din 03.08.2012.

Nota de serviciu contabil șef: A. Pascal,

Caiet de sarcini elaborat de Contabil șef. Pascal și Economist Turcin I.

CONSILIUL SOCIETATII DECIDE :

1. Să inițieze procedura de achiziționare a serviciilor pentru efectuarea auditului financiar a anului 2019.

2. Procedura de achiziționare a serviciilor pentru efectuarea auditului financiar anului 2019, se efectuează conform caietului de sarcini și în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina d-lui Chiperi Mihail ,director interimar al Regiei Apa Canal-Orhei S.A.

Anunț de participare

Decizie cu privire la organizarea Auditului

Related Articles