Furnizăm apă de calitate la un tarif mediu pe Țară

De ce livrăm apă potabilă cu prețul de 16,20 lei dar nu mai mult sau mai puțin?

Apa parcurge un drum lung pînă a ajunge la robinet în care intervin următorii factori care și determină tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă:

  • Captarea apei potabile;
  • Tratarea și filtrarea apei;
  • Pomparea și transportul acesteia;
  • Cheltuieli de bază.

Pe lângă toți acești factori importanți tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate depinde și de cheltuielile de bază pe care le are furnizorul în timpul serviciilor prestate.

Celtuieli de bazăsunt cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreținere și exploatare, cheltuielile de distribuire și administrative determinate de operator, care se avizează sau se aprobă, după caz, de Agenție pentru anul de bază.

Despre calitatea apei putem vorbi capitole întregi.

În Republica Moldova, aprovizionarea cu apă constituie o problemă stringentă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea ei în foarte multe cazuri nu corespunde standardelor naționale existente.  Resursele de apă din Republica Moldova sunt reprezentate de:

  • apele de suprafață (două bazine majore ale râurilor Nistru și Prut)-care sunt foarte poluate de către activitatea Agenților economici prin evacuarea apelor uzate și de către populația ce își au locuința în apropierea rîurilor și își revarsă apele uzate și refuză să se conecteze la sistemul central de canalizare.
  • apele subterane (ex.Izvorul Jeloboc –sursa de apă potabilă a Raionului Orhei.)

Calitatea apei potabile a Raionului Orhei este reprezentată lunar prin luarea probelor de apă de către laboratorul Regiei Apă Canal-Orhei S.A. în colaborare cu Centrul de Sănătate Publică din or. Orhei pe care le puteți vizualiza pe pagina noastră oficială în copmartimentul ”Calitatea apei” – ”Buletiul de analiză”.

Related Articles

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ