Utilajului de curățare secțională a rețelelor

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.2 cu privire la achiziționarea Utilajului de curățare secțională a rețelelor de canalizare cu caracteristicile indicate în caietul de sarcini. Vă așteptăm cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț de participare deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !