Servicii Prestate

Domeniul de activitate al Regiei Apa Canal-Orhei S.A. cuprinde:

 1. Furnizarea apei potabile la parametrii  impuși de normativele în vigoare:
 • captarea și pomparea cantității de apă necesare la nivel de calitate din Izvorul Jeloboc asigurînd pe deplin aproximativ a 32 000 mii locuitori;
 • menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de pompare, distribuție și stocare;
 • realizarea și menținerea integrității perimetrelor de protecție sanitară la toate obiectivele;
 • Transportarea prin conducte si distributia catre consumatori prin Statiile de pompare.
 1. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi de canalizare:
 • Construcția/reconstrucția rețelelor de alimentare cu apa și canalizare și a instalațiilor pe acestea;
 • Reparația retelelor de alimentare cu apa și canalizare si la instalații;
 • racordarea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare construite la rețelele în funcțiune;
 • Prevenirea, depistarea, localizarea și lichidarea defecțiunilor apărute la conducte.
 1. Evacuarea si epurarea apelor uzate:
 • Evacuarea și transportarea apelor uzate menajere, de la toți consumatorii de apă   racordați la rețeaua de canalizare;
 •  Evacuarea apelor uzate industriale,de la întreprinderile racordate la rețeaua de canalizare;
 • Lucrări profilactice de lichidare a infundărilor la rețelele de canalizare.

 

 1. Construcţii de instalaţii și reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii:
 • Construcția branșamentelor conform dezivului tehnic;
 • Construcția traseelor noi a rețelelor de alimentare cu apă sau de evacuare a apelor uzate și reparația acestora.

 

 1. Montarea utilajelor și instalatiilor tehnologice:
 • Montarea utilajelor și a instalațiilor de distribuție a rețelelor de aducțiune a apei și/sau canalizare.

 

 1. Prestări de servicii în construcţii și montări:
 • Montarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sînt racordate reţelele consumatorului;
 • Montarea/demontarea sau instalarea apometrelor pentru verificarea metrologică sau înlocuirea acestuia cu cel nou;
 • Instalearea/schimbarea pieselor defecte pe lîngă contorul de citire a datelor.

 

 1. Analize de laborator a apei potabile și a celor reziduale:
 • executarea analizelor apei primare si potabile;
 • executarea analizelor apelor uzate receptionate la instalatiile de epurare;
 • executarea analizelor și controlul riguros asupra respectarii concentratiilor maxim admisibile ale diverselor ingrediente din apele uzate ale agentilor economici.
     8. Executarea lucrărilor de proiectare, proiectare privind alimentarea cu apa si canalizarea obiectivelor:

 

 • Elaborarea avizelor de branşare/racordare (bir. 12, str. 31 August 67, tel. 0235- 30-5-28).
 • Coordonarea documentaţiei de proiect.
 • Darea în exploatare permanentă a reţelelor şi instalaţiilor de apă şi de canalizare în gestiunea Regiei Apă Canal-Orhei S.A.;
 • Eliberarea condițiilor tehnice pentru racordarea la rețelele de alimentare cu apă și canalizare;
 • Lucrări de cercetare proiectare privind alimentarea cu apă și canalizarea a consumatorilor noi: