Utilajului de curățare secțională a rețelelor (anunț repetat3)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.2 cu privire la achiziționarea ”Utilajului de curățare secțională a rețelelor de canalizare” cu caracteristicile indicate in caietul de sarcini. Vă așteptăm cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț repetat deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !