Utilaj de curățare a rețelelor de canalizare (anunț repetat 4)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță repetat licitația publică Nr.02 cu privire la achiziționarea utilajului de curățare secțională a rețelelor de canalizare  cu caracteristicile indicate în caietul de sarcini. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !