Despre Noi

Image

Regia Apă Canal-Orhei S.A.

Regia Apă Canal-Orhei S.A. își desfășoară activitatea în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, transportare și epurare a apelor uzate, inclusiv în domeniul construcției rețelelor de apă și canalizare pentru a asigura un serviciu de o înaltă calitate, cu un impact minim asupra mediului înconjurător.

Fiind unicul operator ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Orhei, Regia Apă Canal-Orhei S.A. aprovizionează în întregime orașul Orhei cît și satele învecinate precum Piatra, Pohorniceni, Pelivan, Step-Soci, Budei, Burcuta, Seliște și Lucașeuca

Cele mai remarcabile evenimente din istoria Regiei Apă Canal-Orhei sunt:

 • 1940 – punerea în funcţiune a sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului;
 • 1948 – reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, care a fost distrus în perioada războiului;
 • 1976 – construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de epurare a apelor uzate;
 • 1976 – fondarea întreprinderii specializate Regia “Apă-Canal”;
 • 1988 - fuzionarea Regiei “Apă-Canal” în componenţa întreprinderii multiramurale de servicii comunale;
 • 1991 – dezmembrarea întreprinderii multiramurale de servicii comunale, fondarea Regiei “Apă-Canal” ;
 • 2001 – reorganizarea ÎS Regia “Apă-Canal” în Î.M. Regia “Apă-Canal”;
 • 2012, 06 iulie – reorganizarea Î.M. Regia “Apă-Canal” în Societate pe Acțiuni.

2. Programul Național de alimentare cu apă și canalizare

 1. Programul Național de alimentare cu apă și canalizare, inițiat în anul 2008 și finanțat de Banca Mondială (AID) sub formă de credit – 500.000 dolari SUA cât și Fondul Ecologic Național - 1.500.000 MDL. Destinația proiectului a fost construcţia colectorului de canalizare sub presiune de la Stația de Pompare raională spre Staţia de Epurare (ZUC-Zonele Umede Construite).
Image
Image
Image

3. Proiectul de dezvoltare regională şi protecţie socială din Moldova

Inițiat în anul 2011 și finalizate în 30 octombrie 2013, finanțat de: Fondul fiduciar de co-finanţare al Comunităţii Europene - 2.800.000 Euro, de Banca Mondială (AID) sub forma de grant – 222.487 dolari SUA, de Fondul Ecologic Național - 27.500.000 MDL. Destinația acestui proiect a fost  construcția Stației regionale de epurare a apelor uzate după tehnologia ZUC -  Zonele Umede Construite.

4. Programul de Eficiență Energetică

 1. Programul de Eficiență Energetică – cu inițierea lucrărilor din 2012 și finalizarea lor în 21 octombrie 2014, finanțat de Banca Mondială sub formă de grant– 200.000 dolari SUA .Destinația lucrărilor a fost reducerea consumului de energie electrică prin Optimizarea hidraulică a aducțiunii Jeloboc – Stația de Pompare nr. 6.
Image
Image

5.Programul de Dezvoltare a Companiilor de Apă și Canalizare

Programul de Dezvoltare a Companiilor de Apă și Canalizare- Inițiat în 2010 și finalizat în decembrie 2015, finanțat de BERD, BEI, FIV. Valoarea totală a investițiilor fiind de : 6.000.000 Euro dintre care 4.000.000 Euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și Facilitatea de Investiții în Vecinătate (FIV) și alte 2.000.000 Euro sub formă de credit de la Banca Europeană de construcție și Dezvoltare (BERD)

Destinația acestui program a fost:

 • Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă în mun.Orhei;
 • Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare în mun.Orhei;
 • Extinderea reţelelor de alimentare cu apă în satele din vecinătatea  raionului Orhei;
 • Procurări de bunuri (echipamente de întreținere, utilaj de laborator, utilaj IT, contoare cu clasă de precizie înaltă, vehicole ș.a.).
Image
          Regia Apă Canal–Orhei S.A. își continuă procesul de extindere a reţelelor de alimentare cu apă și canalizare în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate, luându-se în considerație cerințele  consumatorilor.
În prezent S.A. “Apa Canal-Orhei” asigură cu apă potabilă în decurs de 24 ore circa 28 182 locatari iar doar evacuarea si epurarea apelor uzate circa 16 560 locatari.
         Apa potabilă din robinete este de o calitate înaltă fiind captată din apele subterane, dezinfectată prin intermediul instalației de tip Advans și distribuită consumatorilor.

Captările de apă se fac din următoarele fonturi existente:
 • Frontul de captare Mitocul Vechi – 15 fîntîni arteziene;
 • Frontul de captare Grădina Publică – 3 fîntîni arteziene;
 • Frontul de captare Jeloboc – captajul din izvor cu o capacitate de 6 mii m3/zi.