Răuplatnicii

Conform aricolului 23 și 27 în Legea nr. 322 din  30.11.2019, în vigoare 08.03.2019 în cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia i se vor calcula penalități pentru fiecare zi de întirziere. Tot aici operatorul are dreptul sa suspende furnizarea/prestarea serviciului prin debranșare de la rețelele publice de transportare sau de distribuție a apei ori de la rețelele publice de canalizare.

Reluarea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se va efectua, în termen care nu depășește 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare și după achitarea plății pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de către consumator.