Avarii_Canal_2024_1


N/O Data Ora intreruperii  Adresa Cauza întreruperii
1 02.01.2024 08:15 V.Lupu-161 bransament
2 02.01.2024 11:00 Nistriana-10 bransament
3 02.01.2024 12:40 Unirii-150 bransament
4 03.01.2024 11:15 V.Cupcea-7 bransament
5 03.01.2024 12:00 Grozescu-24 bransament
6 05.01.2024 07:30 Testemiteanu-sf.Ana bransament
7 05.01.2024 08:40 Unirii-152 bransament
8 06.01.2024 11:50 Iachir-47 bransament
9 06.01.2024 14:15 Salciilor-58 bransament
10 09.01.2024 08:20 Eminescu-7 bransament
11 10.01.2024 09:30 Sesiunii-13 bransament
12 11.01.2024 12:50 Scrisul latin-6 bransament
13 13.01.2024 10:45 V.Lupu-5 bransament
14 15.01.2024 12:20 Negruzzi-117 bransament
15 16.01.2024 08:40 Izmail-2 bransament
16 16.01.2024 14:00 V.Cupcea-1 bransament
17 17.01.2024 08:15 M.Costin-1 bransament
18 17.01.2024 08:40 Negruzzi-115 bransament
19 17.01.2024 09:30 Stejarilor-2 bransament
20 18.01.2024 14:40 V.Lupu-5 bransament
21 19.01.2024 09:40 Iachir-29a bransament
22 20.01.2024 08:00 Sesiunii-13 bransament
23 20.01.2024 08:10 V.Mahu-84 bransament
24 20.01.2024 09:10 Unirii-150 bransament
25 21.01.2024 10:00 Unirii-136 bransament
26 24.01.2024 08:30 Brasovianu-43 bransament
27 24.01.2024 11:40 Negruzzi-115 bransament
28 25.01.2024 07:50 V.Lupu-58 bransament
29 25.01.2024 08:45 V.Lupu,179 bransament
30 25.01.2024 10:35 V.Lupu-5 bransament
31 27.01.2024 08:40 Testemiteanu-sf.Ana bransament
32 29.01.2024 07:35 Iachir-29a bransament
33 29.01.2024 08:50 Unirii-146 bransament
35 29.01.2024 10:15 V.Lupu-29 bransament
36 29.01.2024 14:30 Unirii-144 bransament
37 30.01.2024 08:00 Iachira-19 bransament
38 30.01.2024 09:30 Nistreana-spre Padurar colectorul
38 31.01.2024 08:15 Unirii-144 bransament
1 01.02.2024 08:00 31August-104 bransament
2 02.02.2024 10:50 Scrisul Latin-liceul bransament
3 02.02.2024 11:05 Unirii-44 bransament
4 02.02.2024 15:00 Unirii-150 bransament
5 03.02.2024 08:00 Iachir-55 bransament
6 03.02.2024 10:30 V.Lupu-6 bransament
7 05.02.2024 08:35 Junime-8 bransament
8 05.02.2024 09:40 Testemitianu-7 bransament
9 05.02.2024 10:40 V.Lupu-13 bransament
10 06.02.2024 08:55 Brasoveanu-39;43 bransament
11 06.02.2024 09:25 Unirii-150 bransament
12 06.02.2024 16:25 Unirii-4 bransament
13 07.02,2024 10:00 V.Lupu-13 bransament
14 08.02.2024 08:50 Sadovianu-24b bransament
15 09.02.2024 08:00 V. Lupu-32 bransament
16 09.02.2024 9:15 M.Eminescu-7 bransament
17 11.02.2024 10:30 Iachira-15 bransament
18 11.02.2024 14:50 V.Traian-50 bransament
19 12.02.2024 7:05 Unirii-136 bransament
19. 12.02.2024 09:00 Iachir-13 bransament
21 12.02.2024 11:40 V.Lupu-10 bransament
22 12.02.2024 12:30 Unirii-150 bransament
23 13.02.2024 08:00 V.Lupu-17 bransament
24 13.02.2024 08:30 Orheiul Vechi-58 bransament
25 13.02.2024 12:20 Iachir - 29 bransament
26 14.02.2024 09:30 Eminescu-7 bransament
27 14.02.2024 10:30 V.Lupu-15 bransament
28 16.02.2024 14:00 C.Porumbescu-18 bransament
29 16.02.2024 15:00 Iachir-13 bransament
30 17.02.2024 14:30 M.Eminescu-5 bransament
31 18.02.2024 08:30 Iachir-9 bransament
32 18.02.2024 13:05 Negruzi-113 bransament
33 19.02.2024 12:00 Belinskii-24 bransament
34 19.02.2024 12:30 Iachir-29a bransament
35 19.02.2024 15:30 M.Eminescu  bransament
36 20.02.2024 09:45 Livezilor 21 bransament
37 21.02.2024 08:00 Nistreana 24 bransament
38 21.02.2024 12:00 Stejarilor 2 bransament
39 23.02.2024 11:00 str-la V.Mahu 56 bransament
40

23.02.2024

13:45 Scrisului Latin 4 bransament
41

26.02.2024

07:30 Belinskii 28 bransament
42

26.02.2024

08:15 V.Lupu 13 bransament
43

26.02.2024

08:55 Iachir 55 bransament
44

26.02.2024

09:00 V.Lupu 15 bransament
45

26.02.2024

11:20 1 Mai 57 bransament
46

04.03.2024

08:20 M.Sadoveanu 26 bransament
47

12.03.2024

08:00 V.Lupu 157 bransament
48

13.03.2024

13:50 N.Soimarestilor 11 bransament
49

16.03.2024

09:35 M.Sadoveanu 24b bransament
50

16.03.2024

16:10 Iachir 29a bransament
51

17.03.2024

15:00 V.Lupu 5 bransament
52

17.03.2024

15:25 Plugusorului 6 bransament
53

18.03.2024

09:45 H.Grozescu 20 bransament
54

18.03.2024

12:00 R.Nationale 16 bransament
55

18.03.2024

13:00 Livezilor 33 bransament
56

18.03.2024

15:45 V.Mahu 126 bransament
57

21.03.2024

07:40 P.Neamt 2 bransament
58

23.03.2024

09:15 V.Lupu 19 bransament
59

23.03.2024

10:00 C.Stamati 24 bransament
60

24.03.2024

14:45 Visinilor 23 bransament
61

25.03.2024

08:00 Brasoveanu 41 bransament
62

25.03.2024

12.25 P.Neamt 1a bransament
63

26.03.2024

07:50 M.Eminescu 5 bransament
64

27.03.2024

08:50 31 August (sub pod) bransament
65

27.03.2024

10:20 Razesilor 26 bransament
66

28.03.2024

09:50 V.Lupu 5 bransament
67

28.03.2024

10:15 M.Eminescu 7 bransament
68

29.03.2024

11:10 Floriilor 16 bransament
69

29.03.2029

13:20 C.Stamati 24 bransament
70

30.03.2024

15:20 V.Lupu 24 bransament