Automatizarea Stației de Epurare a apelor uzate (anunț repetat)

În atenția agenților economici ! Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță repetarea concursului pentru licitația publică cu Nr.03 privind efectuarea lucrărilor ce țin de monitorizarea sistemului de automatizare la Stația de Epurare a apelor uzate după tehnologia Zonelor Umede Construite ( ZUC) în mun.Orhei, satul Seliște. Toți doritorii de a participa la concurs pot depune ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Anunț de participare deschide PDF 

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !