Monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.14 privind efectuarea lucrărilor ce țin de monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare a apelor uzate, după tehnologia Zonelor Umede Construite (ZUC) in mun.Orhei, satul Seligte.

Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț descarcă PDF

Caiet de sarcini descarcă PDF

Deservirea sistemului de supraveghere video (repetat)

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică repetată Nr. 09 , pentru deservirea Sistemului de supraveghere video.
Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Deservirea sistemului de supraveghere video

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.09 pentru deservirea Sistemului de supraveghere video.
Toti doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Materiale necesare pentru construcția rețelei de canalizare

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.10 pentru procurarea materialelor necesare pentru construcția rețelei de canalizare pe str.H.Grozescu- str.Dorobanti. Analiza ofertelor se va face pentru fiecare pozitie aparte. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Lista materialelor se anexează.

Anunț Descarcă Pdf

Caiet de sarcini Descarcă PDF 

AUDIT 2021

Regia Apä Canal-Orhei S.A. anuntä licitația publicä Nr.03 cu privire la Serviciul de auditare a situațiilor financiare întocmite conform SNC ajustate conform IFRS.

Toți doritorii de a participa sunt așeptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzätor. Caietul de sarcini se anexeazä.

Anunț de participare Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF