Deservirea sistemului de supraveghere video

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.09 pentru deservirea Sistemului de supraveghere video.
Toti doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Related Articles