Deservirea sistemului de supraveghere video

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.09 pentru deservirea Sistemului de supraveghere video.
Toti doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !