AUDIT 2021

Regia Apä Canal-Orhei S.A. anuntä licitația publicä Nr.03 cu privire la Serviciul de auditare a situațiilor financiare întocmite conform SNC ajustate conform IFRS.

Toți doritorii de a participa sunt așeptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzätor. Caietul de sarcini se anexeazä.

Anunț de participare Descarcă PDF

Caiet de sarcini Descarcă PDF

Related Articles