Lucrări de încercare și verificare a utilajului electric !

 Regia Apă Canal-Orhei S.A.  anunță licitația publică Nr.10 cu privire la executarea lucrărilor de incercări și a utilajului electric, și de verificare a capacității de protecție contra electrocutării.  Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător. 

Anunț deschide PDF

Caiet de sarcini deschide PDF

Cerere de participare deschide PDF

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !