Monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.14 privind efectuarea lucrărilor ce țin de monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare a apelor uzate, după tehnologia Zonelor Umede Construite (ZUC) in mun.Orhei, satul Seligte.

Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț descarcă PDF

Caiet de sarcini descarcă PDF

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !