Monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.14 privind efectuarea lucrărilor ce țin de monitorizarea sistemului de automatizare la stația de Epurare a apelor uzate, după tehnologia Zonelor Umede Construite (ZUC) in mun.Orhei, satul Seligte.

Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Caietul de sarcini se anexează.

Anunț descarcă PDF

Caiet de sarcini descarcă PDF

Related Articles