Materiale necesare pentru construcția rețelei de canalizare

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.10 pentru procurarea materialelor necesare pentru construcția rețelei de canalizare pe str.H.Grozescu- str.Dorobanti. Analiza ofertelor se va face pentru fiecare pozitie aparte. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Lista materialelor se anexează.

Anunț Descarcă Pdf

Caiet de sarcini Descarcă PDF 

Related Articles

Instalare geamuri și uși termopan

În atenția operatorilor economici !