Materiale necesare pentru construcția rețelei de canalizare

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.10 pentru procurarea materialelor necesare pentru construcția rețelei de canalizare pe str.H.Grozescu- str.Dorobanti. Analiza ofertelor se va face pentru fiecare pozitie aparte. Toți doritorii de a participa sunt așteptați cu ofertele prezentate în plic sigilat, semnate și ștampilate în modul corespunzător. Lista materialelor se anexează.

Anunț Descarcă Pdf

Caiet de sarcini Descarcă PDF 

Related Articles