Generator de Sudat

Regia Apă Canal-Orhei S.A. anunță licitația publică Nr.1 cu privire la achiziționarea Generatorului de Sudat, cu caracteristicile indicate în caietul de sarcini. Vă așteptăm cu ofertele semnate și ștampilate în modul corespunzător.

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Related Articles