ANALIZA PROBELOR DE APĂ PENTRU LUNA IUNIE 2021 !!!

În luna iunie 2021 au fost prelevate 16 probe de apă potabilă şi s-au efectuat peste 184  de analize bacteriologice şi chimice.
Calitatea apei este monitorizată zilnic de către furnizorul de apă „Regia Apă Canal – Orhei S.A. „ a peste 13 parametri fizico-chimici şi bacteriologici.

Specialiştii furnizorului de apă colaborează de comun acord cu cei de la Centrul de Sănătate Publică din or. Orhei, pentru a menţine calitatea apei potabile la un nivel superior.
Conform certificatului de calitate efectuat în luna iunie 2021, elaborat în urma probelor prelevate, toţi indicii bacteriologici şi chimici sunt în limitele normelor prezentate.
Calitatea apei în sistemul public de alimentare cu apă potabilă este verificată la toţi parametrii indicaţi în actele normative existente.

Related Articles

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ