CUM POT BENEFICIA DE PLATA COMPENSATĂ ?

Conform prevederilor ”Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a compensației lunare, pentru cheltuielile de apă furnizate de Regia Apă Canal-Orhei S.A.”

Compensația se acordă persoanelor fizice, locuitori ai or. Orhei, conectați la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care nu au restanțe la plata facturilor eliberate de către Regia Apă Canal-Orhei S.A.

Compensarea cheltuielilor pentru apa consumată, va fi suspendată în cazul acumulării restanțelor la plata facturilor sau în cazul stabilirii de către Regia Apă Canal- Orhei S.A. a utilizării frauduloase sau neconforme a rețelelor de apă și a sistemului de canalizare.

Necomunicarea datelor contorului cu privire la consumul de apă sau împiedicarea angajaților legitimate ai Regiei Apă Canal-Orhei S.A. de a prelua datele contorului de apă, va suspenda automat procedura de compensare prevăzută de prezentul Regulament.

Compensarea nu va fi efectuată consumatorilor, care având condiții de conectare la rețeaua de canalizare, refuză să se conecteze.

În cazul în care, consumatorul nu primește factura de plată, până la data de 15 a fiecărei luni, Vă recomandăm să vă apropiați la sediul Regiei or. Orhei pe str. 31 august 67 cu indicațiile de pe contorul de apă și pentru a achita factura curentă, în caz contrar, nu veți beneficia de compensare în luna următoare.

Related Articles

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ