ACTE LEGISLATIVE

Intru respectarea prevederilor art. 7 alin (2) si art. 35 alin (16) din Legea nr. 3063/2013 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si a actelor normative de reglementare in domeniul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare , completam pagina Web cu urmatoare informatie utila consumatorilor:

LEGE Nr. LP303/2013 din 13.12.2013, privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131351&l

LEGE Nr. LP272/2011 din 23.12.2011 Apelor:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132416&lang=ro#

LEGE Nr. LP1402/2002 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunal:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83605&lang=ro

LEGE Nr. LP913/2000 din 30.03.2000 condominiului în fondul locative:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99479&lang=ro

LEGE Nr. LP75/2015 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132427&lang=ro#

LEGE Nr. LP19/2016 din 04.03.2016 metrologiei:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106060&lang=ro

LEGE Nr. LP182/2019 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119769&lang=ro#

Hotarirea de Guvern nr.950 din 25.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind cerintele de colectare, epurare si deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare si/sau in corpuri de apa pentru localitati urbane si rurale:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121389&lang=ro#

Metodologia de determinare , aprobare si aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare a apelor uzate, aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie al Agentiei nr. 489/2019 din 20.12.2019:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120438&lang=ro#

Metodologia privind aprobarea si aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de catre operatorii serviciului public de alimentare cu aoa si de canalizare, aprobata prin Hotarirea Consiliului de administratie al ANRE nr. 270 din 16.12.2015:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120593&lang=ro

Regulamentul privind principiile de efectuare a investitiilor in sectorul a investitiilor in sectorul de alimentare cu apa si de canalizare , aprobat prin Hotarirea Consiliului de administratiei al ANRE nr. 357 din 27.09.2019

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119041&lang=ro

Regulamentul-Cadru cu privire la indicatorii de performanta ai serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotarirea Consiliului de administratie al ANRE nr. 356 din 27.09.2019

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119032&lang=ro

Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat  prin Hotarirea de administratie al ANRE nr. 358/2019 din 27.09.2019;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119058&lang=ru

Contractul-Cadru de furnizare/prestare a serviciului de administrare ANRE nr.359/2019 din 27.09.2019

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119061&lang=ro

Related Articles

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ