22 MARTIE,ziua mondială a apei cu genericul ” Valorificarea apei” (2)

Anual, pe data de 22 martie, la nivel global este marcată Ziua Mondială a Apei, scopul căreia este întreprinderea măsurilor pentru a aborda criza apei.

Un obiectiv principal al ONU este sprijinirea realizării obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) apă și canalizare pentru toți până în 2030.

Sursele principale de apă potabilă în Republica Moldova sunt sondele arteziene şi râurile Nistru şi Prut.

Ponderea populaţiei cu acces durabil la surse sigure de apă potabilă în anul 2020 a constituit 85% sau 2 154 271 de oameni.

Potrivit unui studiu a apei potabile din majoritatea gospodăriilor, ecologiștii și epidemiologiștii ne avertizează că apa din fântânile proprii nu mai este bună de băut din cauza mediului foarte poluat.

Conform analizelor efectuate, cca 60 la sută dintre moldoveni  din sate consumă apă din fântâni, potivit ANSP. În peste 70% dintre fântâni, apa conține cantități mari de nitrați fluor și microorganisme care provoacă boli infecțioase.Totodată, calitatea apelor este influenţată de unele surse de poluare urbane, industriale şi agricole, prin deversarea de cantităţi semnificative de ape reziduale şi deşeuri.

Actualmente este nevoie să înțelegem pe deplin valoarea apei prin implicarea unui grup mai divers de părți interesate în gestionarea resurselor de apă. Astfel Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat anii 2018-2028 Deceniul internaţional de acţiune "Apă pentru Dezvoltare Durabilă", care a început odată cu marcarea Zilei mondiale a apei, la 22 martie 2018, şi se va încheia în ediţia din 2028 a Zilei mondiale a apei.

Related Articles

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ